Nou menu

El menú de HTC se sitúa en la barra superior de la pantalla, de forma horizontal y se distingue de forma fácil.

En la barra de menú existen diferentes elementos importantes:

Botón supermenu. Este botón activa una pequeña pantalla que simula el menú anterior de la aplicación. Si te pierdes siempre puedes pulsar aquí y funcionar como el menú antiguo.

Vuelve a la pantalla principal, normalmente rutas activas pero dependiendo de los productos activados a lite, ruta activa, etc.

Barra de opciones. Es flexible y variará dependiendo del tamaño de tu pantalla y los productos activos. Puedes saber en qué opción estás mediante la opción subrayada.

Buscador. Permite buscar de forma transversal en la aplicación. Actualmente permite buscar rutas y lo hace mediante una busca exhaustiva de palabra completa.

Chats o notas pendientes

Opciones de sistema

Preferencias de usuario

Barra de opciones

El menu se abre y se pueden ver las opciones internas del mismo. Cuando vas activando las distintas opciones, las más usadas cogen prioridad mostrándose en la parte superior ordenadas por el número de veces que se han activado.

menuk

Botón supermenú

Activa una visión distinta del menu en la que es posible una gestión mas parecida a la actual en la que es posible navegar por todas las opciones. Esta opción está, aunque parezca una repetición porque en dispositivos pequeños no se puede asegurar que las opciones de menú en la barra superior sean visibles.

Mediante el supermenu siempre se puede navegar sea el tipo de dispositivos que sea y no se produzcan problemas de espacio.

El xat ja està disponible!

Et preguntaràs: 
Per a que volen un xat?
Un xat? Si ja tenim el whatsapp!

Doncs per a moltes coses!

Xat és una forma informal de comunicació però molt efectiva i ràpida. Integrar les comunicacions empresarials en forma de xat pot ser un gran aliat en temps i senzillesa a les comunicacions.

Tenim un xat, però Hardman no vol ser whatsapp. El xat de Hardman és un mecanisme per transferir informació entre usuaris i captar la seva atenció en forma de missatge sobre conceptes empresarials relacionats amb les operacions logístiques. Per tant, cal entendre el xat com una extensió de la informació que transmetem a clients i proveïdors de les nostres operacions logístiques.

Això és el que ens diferencia. Estem acostumats a escriure missatges a persones, ja sigui directament o en grup. Hardman permet això, però també permet escriure a una ruta, a una fase oa una expedició. Un canvi d’última hora, una excepció, la podem escriure al xat de la ruta. Això implicarà que totes les persones relacionades amb la ruta rebin la notificació amb la mateixa facilitat que qualsevol altra plataforma.

Diferència, no em preocupo de qui ho rep, ho reben les persones interessades, és més. La conversa s’adjunta a la ruta de manera que futures discrepàncies sempre es poden contrastar.

Actors del xat

Pots adreçar-te obviament a persones, usuaris. Estan representats per una icona verda i els pots buscar o vincular mitjançant el simbol @.

Cada usuari te una signatura personal, un àlies. Per contactar amb algú només cal que et digui el seu àlies i a partir d’aquí amb @elseualies li podràs escriure.

Recorda que a la llista d’usuaris només veuràs els usuaris propers a tu, de la teva mateixa empresa. No obstant pots escriure a qui vulguis si saps el seu àlies.

Un grup de persones. Estan representats per una icona blava. En aquest cas tu no pots vincular-te directament a grups, t’han de convidar. Però convidar o crear un grup és molt fàcil.

Si estàs parlant amb la persona @a i en un dels missatges menciones a la persona @b aleshores es crearà automàticament un grup entre @a, @b i tu mateix. El primer missatge serà el grup en el que menciones a @b.

Una ruta. Estan representades per una icona gris amb el dibuix d’un camió.

Es pot escriure a una ruta. Per dir-li un horari alternatiu de recollida, una observació, etc. L’avantatge? Que les persones amb accés a la ruta també veuen el missatge.

Que des de la ruta es veuen els missatges que s’han escrit a la mateixa. I els missatges de xat formen part de la història de la ruta.

Pots buscar una ruta amb #codidelaruta. A part desde qualsevol lloc si a un missatge escrius #codidelaruta, aquest missatge també s’escriu a la ruta.

Una fase. Estan representades per una icona gris amb el dibuix d’un camió. El seu caràcter identificador és / (barra del 7).

Recorda que la fase és una “parada” dins d’una ruta i es considera accessoria a la ruta. Escriure a una fase és escriure també a la ruta.

Una expedició. Estan representades per una icona gris amb el dibuix d’una fletxa. El seu caràcter identificador és % (percentatge)

Hardman com a repositori de la veritat

El xat forma part del pla de convertir Hardman en el repositori de dades més important i fiable de les operacions logístiques. Expressions com “Jo et vaig dir”, “ja vàrem comentar”, etc. 

Reserva d’slots

Aquest article explica el model de funcionament de la reserva de slots o finestres de càrrega/descàrrega

whitepapers-slots1

La visualització de la pantalla de slots està dividida en dues parts:

La primera indica la finestra temporal de selecció dels slots. Aquesta finestra temporal representa el primer moment i darrer moment de la selecció òptima de slots.

Si considerem una càrrega que no està disponible per a la càrrega fins a les 3 del matí del dia 9/10/2021, en un magatzem que té un horari d’activitat de 5:00 a 17:00 el primer moment per fer la càrrega seriosa el 9/10/2021 a les 5:00. Agafar un slot amb anterioritat a aquest moment seria no-productiu ja que sabem que la càrrega no estarà a punt.

Així mateix amb l’últim moment, si hem d’estar al nostre destí a les 19.00 i hi ha 4.30 de distància + operació de descàrrega aquesta última hora se situaria a les 14.30.

Els colors tenen significat

Gris. Això significa que aquesta finestra no està disponible. No és seleccionable. Serà visible segons les preferències del carregador però està relacionat que el nombre de slots disponibles és 0.

Verd. Això significa que aquesta finestra està disponible. Recorda que encara que estigui verda en un moment donat pot ser que durant el temps que se’t mostra fins que es prem les condicions hagin canviat i ja no estigui disponible.

Azul. Intercambio con una carga. Aparece cuando ya tenemos una carga reservada en una franja horaria. Esta puede aparecer junto a una gris de la misma franja o junto a una verde de la misma franja. Al realizar click las dos cargas intercambiarán las ventanas.

En el caso de tener la carga A a las 17:00 y la carga B a las 20:00 si ejecutamos el cambio en cualquiera de ellas la A pasará a las 20:00 y B viceversa.

Sólo aparecen las cargas con las que una primera validación determinan que son intercambiables. No todas las reglas de asignación son computadas en el momento de mostrar las opciones por lo que podría ser que se muestren cambios que luego serán rechazados por no cumplir una o ambas rutas las reglas de carga.

Toda la operación se realiza en una única transacción por lo tanto o se puede hacer el cambio o no se hace nada por lo que no se produce ninguna opción de pérdida de slot en ningún caso.

Vermell. Obtenció de l’slot d’una altra càrrega. Apareix quan s’està intentant reservar un slot a una càrrega sense slot. En aquest cas òbviament no es poden intercanviar slots ja que una encara no en té. Però sí que es pot “robar” l’slot d’una altra de les meves càrregues.

En cas de tenir la càrrega A sense slot i la càrrega B a les 20:00 si executem l’obtenció, només es pot realitzar des d’A, A adquirirà l’slot de les 20:00 i B quedarà sense slot.

Tota l’operació es realitza en una única transacció per tant o es pot fer l’obtenció o no es fa res per la qual cosa no es produeix cap opció de pèrdua de slot en cap cas.

Taronja. Slot de darrera instància. Normalment no són visibles però quan una càrrega ja està fora de la finestra temporal per a la càrrega o descàrrega. L’ús és exactament igual que el verd, però el color permet recordar a la persona que reserva que aquesta càrrega, amb les dades actuals no permet arribar a destinació segons els compromisos adquirits en les condicions de lliurament.

Slots posteriors a les 24:00

Naturalment un dia va des de les 0.00 fins a les 24.00 (no inclusivament). No obstant això, el seu carregador pot tenir una distinció diferent del concepte de dia i que aquesta per exemple sigui de les 6:00 de la matinada fins a les 6:00 (no inclusivament) de l’endemà.

Això fa que els dies vagin de 6:00 fins a +6:00.

Per tant, quan en una finestra horària es vegi una data acompanyada d’una hora amb el símbol + a l’inici significa que està per sobre de les 24 hores.

En aquest cas la finestra no fa referència a les 1:00 hores del dia 9 (la nit del 8 al 9) sinó que fa referència a les 1:00 hores del dia 10 (la nit del 9 al 10).

Per millorar la compressió d’això a la part inferior de l’opció i només per als horaris posteriors a les 24:00 es mostra l’hora natural de càrrega, en aquest cas el 10/10/2021 entre les 1:00 i les 2: 00 (nit del 9 al 10)

Dades de l'etiqueta

En aquesta imatge es mostren les dues tipologies d’etiqueta existents (independentment dels colors).

Etiquetes d’intercanvi amb una altra càrrega:

Vermelles o Blaus, mostren el codi de la ruta en primer lloc, la data i l’interval d’hores de l’slot. Addicionalment poden incloure la data i l’hora real en hores superiors a les 24 hores.

Etiquetes de slot:

Mostreu la data i l’interval d’hores de l’slot.

També inclouen informació de l’estat d’ocupació dels slots amb la forma a/b – c. on:

a representa els slots que encara puc ocupar

b representa el nombre de slots que podria ocupar en total (puc ocupar + ocupats pel meu)

c el nombre de slots lliures en aquesta franja horària

Conceptes generals de la reserva de slots

  • El nombre de slots totals en una franja horària no és visible en cap moment
  • El nombre de slots disponibles per a mi depèn de les regles de quota, ocupació, etc. Per tant pot ser que hi hagi slots disponibles però no siguin accessibles per a mi.
  • Que tingui una quota del 50% no vol dir que estiguin reservats per a mi, la quota només implica un màxim però no implica que els trobaré. Imaginem 10 slots amb 20 proveïdors, un té una quota del 50% i tots els altres tenen el 5%. Cada proveïdor petit només pot accedir a mig slot, cosa que no té sentit, només se’ls dóna 1 però si tots reserven el seu slot, òbviament al major li queda 1.
  • Per què es mostren tan pocs slots de darrera instància? Això és perquè entenem que s’està arribant tard a la següent cita, per tant com més mostrem més tard estem arribant així que el seu nombre està limitat