Ja no podràs fer esperar

Ara com ara és una llei que no es compleix, un pacte que no se sap si arribarà. Però quan ho faci, promet ser el punt més controvertit i el més difícil de complir. Tots els agents estan tan acostumats a les imprecisions que els principis seran costosos. Però siguem sincers. Avui dia, qui va a la perruqueria sense hora? Els temps canvien.

Però fer esperar és un terme molt difús, és difícil establir en quin moment comença el comptador i sobretot qui fa esperar qui.

Per això les organitzacions han de fer un pas enrere i ordenar els seus molls. Això de “ja arribaràs i ja et carregaré” ni funcionarà en un futur ni funciona ara. La implantació de finestres horàries té un gran nombre d’avantatges i entre elles, encara que no és la millor, hi ha la definició clara de qui fa esperar i des de quan espera. Posem un exemple bàsic:

Carregador

  • Posa a disposició d’un transportista la disponibilitat d’una càrrega des de les 11:00 del matí fins a les 15:30 del vespre. Ho fa perquè no disposarà de les síndries fins a les 11.00 ia les 15.30 arriben els melons i totes les síndries han hagut de sortir per a aquest moment.
  • I dóna aquestes opcions per carregar: 11:00-11:30, 11:30-12:00, 12:00-13:00 i 15:00-15:30. Els ha definit en funció del nombre de carretillers que té, l’equip de què disposa, etc. Òbviament aquí ens saltarem que no totes les càrregues poden anar a totes les finestres ni a tots els molls, les incompatibilitats, etc. Ens ho saltem a l’exemple, la plataforma ho té en compte tot.

Transportista

  • Analitza els seus compromisos anteriors, els seus compromisos posteriors i determina que carregarà de 12.00-13.00. Això us permet arribar des de la càrrega anterior i no posa en risc ni el disc ni el compromís de lliurament de la mercaderia.

Analitzem que han aconseguit els agents.

El carregador ha definit una capacitat de treball i ha posat a la disposició de tot el món un mecanisme clar de temps de càrrega, regles, etc. Deixa de “perdre el temps” ajustant les hores de càrrega dels seus transportistes, ja que és el sistema amb totes les restriccions que vulguem donar el que permet i valida la reserva de l’slot.

El transportista no es veu sotmès a un horari que no complirà, se li donen graus de llibertat perquè entengui que no se’l farpa esperar però que tampoc no se l’atendrà abans.

I ara ve el millor, les mètriques.

Quan el camió arriba abans de l’hora estipulada, això és temps d’anticipació. Podríem pensar que això és bo, però arribar 3 hores abans no ho és. És una pèrdua de temps i el transportista té l’opció de treballar i millorar aquest aspecte ja que influeix directament en la productivitat.

També sabem en aquest cas que el compromís de càrrega finalitza a les 13.00. Si a les 13.00 el camió no està carregat, aquest temps de retard és directament imputable al carregador.

Però també hem de tenir clar que si a les 12.00 el camió no estava registrat, l’endarreriment és culpa del transportista i l’endarreriment corre a càrrec seu.

També sabem la durada teòrica de l’slot de càrrega i el temps real de càrrega, per la qual cosa podem determinar si el nostre operador logístic al magatzem està complint. Fins i tot podem valorar el temps entre la crida a moll i la correcta posició del camió per començar les operacions.

Pensaran, això és molt estricte, però és que un sistema de finestres serveix per això. Per no perdre el temps a la perruqueria i tampoc al pàrquing d’una plataforma. Perquè cada part es faci responsable de la seva part i perquè quan no ho faci assumeixi aquest cost.

En parlem?

Registra’t! Comprova les nostres solucions