Digitalitzar la logistica i el transport

En els darrers dos anys, principalment a causa de la crisi sanitària, han augmentat els discursos relacionats amb la digitalització de la logística i el transport. Tot i això, la realitat és que les cadenes de subministrament segueixen sense disposar de visibilitat operativa completa, els processos manuals continuen basats en el paper, la comunicació en procediments lents i ineficients i els clients rebent informació segmentada i en diferit.

Des del 2014 la Comissió Europea supervisa els avenços digitals dels Estats membres i publica anualment els informes de l’Índex de l’Economia i la Societat Digital (DESI). L’informe del 2021 indica que el Transport continua formant part d’aquest grup de sectors on la digitalització és una assignatura pendent.
DESI 2021

Existeixen al mercat solucions digitals que milloren la capacitat operativa de les empreses i cobreixen perfectament les necessitats de planificació, visibilitat i traçabilitat dels agents implicats a la cadena de subministrament, reduint a més l’impacte ambiental. Tot i això, el percentatge d’empreses de Transport que inverteixen en recursos tecnològics amb prou feines supera el 14% a Espanya. Quin és el principal impediment?

En parlem?

Registra’t! Comprova les nostres solucions